Username :
Password :

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเอกสาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน

2. เพื่อสร้างเครื่องมือในการบริหารงานข้อมูลและงานหนังสือและขับเคลื่อนองค์กร ให้ผ่านการการรับรองการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

 

 


กลับหน้าหลัก
Copyright © 2007 sasuknamuen.net
th_pui@hotmail.com